Het herroepingsrecht
 
U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen een product te retourneren.
 
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.  
 
De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.  
 
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. Let op: vergeet niet het retourformulier bij het te retourneren product te voegen.
 
Terugbetaling
 
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, exclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.